Gastesten er en sikkerhedsundersøgelse af selve gas anlægget. Den udførlige gas test er en gennemgang af F-gasinstallationen og vognen forsynes med et VG-nummer efter endt test. Gas testen består af følgende punkter:

  • Gasflaskeforsyningssystemet: Gas rummet kontrolleres for placering af gasflaske og ventilation Funktionskontrollen af trykregulatoren eller den automatiske omskifter, hvis en sådan er monteret, tjekkes sammen med regulatorslangens tilstand, afgangstrykket og lukketrykket.
  • Rørinstallation og apparattilslutning: Ledningsføringer, rørledninger, afspærringsventiler og apparattilslutninger tjekkes, og der udføres en tæthedsprøve ved 150 m/bar.
  • Gasforbrugene apparater: Kogebord, køleskab, varmeovn, vandvarmer og evt. ekstraudstyr tjekkes for termosikring, flammestabilitet og forbrænding af co. derudover foretages en tilstandskontrol af de gasforbrugene apparaters betjeningsgreb, samt aftrækket fra køleskabet inkl. en eventuel rensning (anbefales gjort hvert 2. år.)
  • Ventilation: Friskluftsåbningerne til alle apparater og almen ventilation i vognen efterses og kontrolleres.
  • Dokumentation: Der tjekkes for tilstedeværelsen af brugervejledninger og sikkerhedsinstrukser til alle gasapparater.
  • Konklusion: Testen afsluttes med forslag til eventuelle forbedringer.

Gas test

Ved gas testen foretages en undersøgelse af gasanlægget i campingvognen eller autocamperen med trykmåling, kontrol af aftræk, røggasmåling, ventilationsforhold og lukketryk ifølge Sikkerhedsstyrelsens krav for F-gas installationer.

Pris: 895 kroner

 

Fugt test

Fugttesten er et kontrollerende eftersyn, hvor campingvognen eller autocamperen bliver gennemgået for fugt og karosseriutæthed. En fugttest bør foretages med jævne mellemrum og mindst én gang om året.

Pris: 740 kroner.

Priserne er ved levering af vogn på værkstedet.

Priserne er uden eventuelle reservedele og materialer.

Vi kan tilbyde at komme og udføre testen hos jer eller på Campingpladsen.

I tilfælde af at vi skal komme til jer er det på timebasis 650kr. pr. time inkl. Moms + kørsel

Som er 1 time alt efter hvor langt vi skal kører.

Alt i reparation af truma varmeovn og Smeg og Cramer gaskomfur.

 

   


 

Kontakt os


Blinkilde VVS
Kalundborgvej 102
4300 Holbæk

(+45) 72 44 06 66
info@hbblikvvs.dk